KULTURHISTORIE

Miljøstatus i Norge - kulturminner

Riksantikvaren

Fortidsminne-foreningen

Kulturprogram under utvikling

Vi er i full sving med å utvikle et innholdsrikt og spennende program for kulturvandringer. Les mer...

 

Tilbud til reiselivsbedrifter

Vi ønsker å samarbeide med profesjonelle reiselivsbedrifter og - organisasjoner. To ulike samarbeidmodeller er utviklet. Les mer...

 

 

 

Natur og kultur

På disse sidene finner du tilbud om kulturvandringer og artikler med natur og kultur som hovedtema. 

Våre kulturvandringer handler om fortidens landskap og mennesker. Vi legger vekt på å trekke paralleller til vår egen tid. Alle kurs er solid fundert på kulturhistorisk fagstoff, men er tilrettelagt for vanlige folk med interesse for kulturhistorie.

NYHETER

Siste - Folk i friluft
- Hytter for alle

Siste - Natur og kultur
- Nyheter kommer

Siste - Friluftsliv med hund
- Trening og problemløsing
- Nærtur i regnvær
- Utdanning i hundefag
- Miljøtrening og sosialisering...
- Hunder forstår mennesker...

- Nye krav til hundehold...
- Hunder i stor hage...

TURER OG KURS

Nyheter kommer...

REDAKSJONELT STOFF

Vi levererer gjerne artikler og bilder til aviser, blader eller andre interesserte.

Blant våre kunder er
- Hundesport
- Romerikes Blad
- Varingen
- Norsk Polarhundklubb
- Amerikansk bulldogklubb Norge

Kontakt oss