HUND PÅ NETT

Canis
Hund i sentrum
Hund i fokus
Manimal
Fjellanger hundeskole


TIPS OM HUND

Treningstips


Lær hunden å gå bak

Les mer...


TURDAGBOK


FØLG OSS PÅ FACEBOOK

 

 

Hunder forstår mennesker bedre enn ulven gjør

Kommunikasjon er en atferd og påvirkes både av arv og miljø. Begge faktorer har betydning for kommunikasjonen mellom hund eller ulv og mennesker.

Tekst og foto: Kari Isingrud, 27.01.2009

Miljøets betydning for kommunikasjonen
Hundevalper lærer tidlig samhandling med mennesker fordi de normalt vokser opp i menneskefamilier. Gry Løberg beskriver sosialisering som ”den prosessen hvor et dyr lærer hvordan det skal kjenne igjen og samhandle med den eller de artene som den bor sammen med. Ved å samhandle med disse vil hunden få ferdigheter i kommunikasjon med dem” (Løberg, 2007, s. 25). Hunder tilegner seg altså kommunika­sjons­ferdigheter gjennom læring, dvs. gjennom de erfaringer den gjør seg ved å samhandle med mennesker. Frittlevende ulv lever langt fra mennesker og blir ikke sosialisert på mennesker. Ulv får dermed ikke noen erfaring i å samhandle med mennesker, og blir derfor ikke like flinke til å kommunisere. Gry Løberg referer til Dehasse som påpeker hvor viktig denne menneskekontakten er for hunde­valper særlig fra de er 3 – 12 uker gamle. Hvis valpen ikke får tilstrekkelig kontakt med mennesker i denne perioden vil den kunne bli redd mennesker. (Løberg, 2007, s. 37). Motsatt har man eksempler på at ulv til en viss grad kan sosialiseres med mennesker, for eksempel fra Kolmården dyrepark i Stockholm. Disse ulvene blir da mindre redde og får kommunikasjons­ferdigheter, slik at mennesker kan slippes inn i ulvegården og ha kontakt med ulvene.

Arvens betydning for kommunikasjonen
At hunder er bedre enn ulver til å kommunisere med mennesker kan ikke forklares ved læring gjennom sosialisering alene. Man kan si at hunder, gjennom domestisering, er blitt genetisk tillpasset til å kunne kommunisere godt med mennesker. Ingrid Tapper forklarer domestisering som ”en avsiktlig genetisk förendring så att djuren är bettre anpassade till vår miljö eller våra behov” (Tapper, 2004, s. 137). Hunden er altså ulvens domestiserte ”søskenbarn” og gjennom kunstig seleksjon har menneskene mer eller mindre bevisst valgt ut og avlet på de individene som best klarte å tilpasse seg livet blant mennesker.

Denne genetiske tilpasningen til mennesker har endret hunden både fysisk og psykisk i forhold til sin ville slektning ulven. Atferd arves oftest kvantitativt, påpeker Ingrid Tapper (Tapper, 2004, s.143). Det vil si at styrken i atferden og hvor lett den utløses kan påvirkes gjennom arv. Et eksempel på genetisk betingede kommunikasjonsferdigheter hos hund er redusert aggressiv atferd mot mennesker. Forenklet kan man si at for en hund er god kommunikasjon med mennesker bl.a. å unngå konflikt. Hunder som har kommet i konflikt med ”menneskeflokken” sin har blitt selektert bort. Slik har hunden som et ledd i domestiseringen blitt svært ydmyk og medgjørlig sammenlignet med en ulv. Vi som den dominerende part i hund-menneske-relasjonen vil se på hundens medgjørlighet som god samarbeidsevne som jo er et viktig element i god kommunikasjon.

Den genetiske tilpasningen hos hund påvirker også hundens evne til å lære samhandling med mennesker. Ifølge Gry Løberg danner hunder sosiale bånd til mennesker så snart de kan se og høre, mens dannelsen av sosiale bånd opphører så snart de begynner å vise redsel for det ukjente. Hun viser til Coppinger som oppgir at oppstart av fryktatferd starter mye tidligere hos ulv enn hos hund; hhv. 19 og 49 dager. (Løberg, 2007, s. 41-45). Hunder har med andre ord mye bedre tid på seg til å venne seg til mennesker og vårt miljø uten å føle frykt. De har altså både genetisk og miljømessig bedre forutsetninger for å kunne kommunisere med mennesker.

 

Kilder:

Løberg, Gry. 2007. Valpesosialisering.Melhus

Tapper, Ingrid. 2004. Etologiboken. Om hundars beteende. Stockholm

Friluftsliv med hund

På disse sidene finner du artikler om friluftsliv med hund, og tilbud om turer og kurs.

Rammen rundt våre kurs er en tur i flott natur. Underveis har vi teori og praktisk trening av hund. Kursene omfatter både morsomme aktiviteter og den hverdagslige turdressur som er så viktig for å gjøre turen hyggelig. Vi bruker positive treningsmetoder og legger stor vekt på sosialt samvær, naturopplevelser og turglede både hos hund og eier.

NYHETER

Siste - Folk i friluft
- Hytter for alle

Siste - Natur og kultur
- Nyheter kommer

Siste - Friluftsliv med hund
- Trening og problemløsing
- Nærtur i regnvær
- Utdanning i hundefag
- Miljøtrening og sosialisering...
- Hunder forstår mennesker...

- Nye krav til hundehold...
- Hunder i stor hage...

TURER OG KURS

Nyheter kommer...

REDAKSJONELT STOFF

Vi levererer gjerne artikler og bilder til aviser, blader eller andre interesserte.

Blant våre kunder er
- Hundesport
- Romerikes Blad
- Varingen
- Norsk Polarhundklubb
- Amerikansk bulldogklubb Norge

Kontakt oss